Jinn is 25 oktober de trotse moeder geworden van 6 pups!

De reutjes 🩵🩵🩵
Ceasar’s Joy Flink Baldr
Ceasar’s Joy Torden Thor
Ceasar’s Joy Konge Odin 

De teefjes🩷🩷🩷

Ceasar’s Joy Sol Bjord 
Ceasar’s Joy Natt Nott 
Ceasar’s Joy Dronning Frigg

We hebben voldoende geschikte baasjes gevonden voor de pups. Bekijk de nestplanning voor toekomstige nesten in 2024.

Puppy playtime!